ამ პლაგინის დაყენების შემდეგ თქვენი სერვერი გადაიქცევა გუნდაობის სერვერად, კოდები სრულიადში
კოდები

sw_toggle - is mod on/off? (default ON - 1)
sw_friendly - is friendly fire on/off? (default OFF - 0)
sw_damage - damage done by snowball (default 100)
sw_life - life of snowball splat (default 3.0)
sw_dm - is deathmatch on/off? (defualt OFF - 0)
sw_dm_time - time to respawn (default 2.0)
sw_chill_chance - chance to chill player (from 0 - off, to 100 - maximum chance, default 30)
sw_chill_duration - duration of chill (default 5.0)
sw_chill_speed - percentage of speed that player receives when chilled (default 50.0)
sw_snowball_gravity - gravity of snowball (default 0.3)
sw_snowball_velocity - how many times snowball velocity will be multipied (default 2.0 times)
sw_crosshair_remove - will be crosshair removed (default ON - 1)
sw_spawn_protection - is spawn protection on? (default ON - 1)
sw_spawn_protection_time - time of spawn protection (default 3.0)