ეს არის ქართველი გოგონას M I S S O N-ის კონფიგი გადაწერეთ და შეუფასეთ .