ეს არის დაჭერობანას AMX , მეტი ახსნა ამას არ ჭირდება