ეს არის მენტების სკინი კერძოდ Gign-ის ეს ფაილი უნდა ჩააგდოთ D/Games/Counter-Strike 1.6/cstrike/models/player/gign.