დაყენების შემდეგ ადმინს სტატისტიკაში დაეწერება ViP