ამის საშვალებით შეგიცლიათ ისროლოთ სალუთები სერვერზე

KomanDs :

რო გახსბათ მენიუ საიდანაც შეგოიცლიათ ისროლოთ სალუთი ჩათში აკქრიპეთ fireworks