ეს არის ისეთივე სკინები როგორც სურათზეა. მე თვითონ ავაგროვე. შეაფასეთ.